ខ្លាញ់គោ

ខ្លាញ់គោបង្កើតចេញពីការផ្សំសារធាតុ៣ប្រភេទដូចជាបាសរាវសារធាតុបង្កើនគុណភាពនិងសារធាតុបង្កើនភាពខាប់បាសរាវអាចនិងរូមទាំងទឹកខនិជ អែសធ័រធម្មតាក្លៃថលឬស៊ីលីកូន សារធាតុបង្កើនភាពខាប់ប្រកបទៅដោយសាប៊ូ(លីចូម សូដ្យូម កាល់ស្យូម បារ្យូម អាលុយមីញូម) សារធាតុដែលមិនមែនជាសាប៊ូសរីរាង្គ (ចែលខ្នាតតូចថ្នាំពណ៌ ម្រែងភ្លើងពណ៌ខ្មៅ ចែលស៊ីលីកា)ឬសារធាតុដែលមិនប្រើសាប៊ូសរីរាង្គ (សារធាតុបន្សំគឺជីអុយរ៉េ អាស៊ីតតេរ៉េបថាលេត ក្រាភីត ថ្នាំពណ៌សរីរាង្គ) ដោយហេតុថាខ្លាញ់គោ យូខន ប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបាសយូអែនស៊ី ជួយឲ្យខ្លាញ់គោមានគុណសម្បតិ្តនៅក្នុងការការពារប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែនការឡើងស្នឹមការទទួលកម្លាំងសង្កត់ខ្លាំងសារធាតុការពារការសឺករេចរឹលនិងកំប៉ោយព្រមទាំងការជ្រើសរើសការប្រើខ្លាញ់គោអាស្រ័យលើចំនុចដែលប្រើនិង លក្ខណះការងារ វីធីដាក់ខ្លាញ់គោ មានដូចជា

  • ខ្លាញ់គោសម្រាប់បាញ់ក្បាលក្រែះប្រើយូខនអខាឌៀរជី២លេខ2,3(ចេញម៉ូដសម្រាប់ក្បាលក្រែះមាត្រដ្ឋានដោយចំពោះ NLGI-GC-LB)
  • ខ្លាញ់គោសម្រាប់បាញ់ក្បាលក្រែះសម្រាប់កម្តៅខ្ពស់ប្រើយូខនអខាឌៀរជី៣លេខ2,3(ចេញម៉ូដសម្រាប់ក្បាលក្រែះមាត្រដ្ឋានដោយចំពោះ NLGI)
  • ខ្លាញ់គោសម្រាប់រោងចក្រថ្មប្រើយូខនអាខាឌៀរជី4លេខ2(ចេញម៉ូដសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគ្រលុកក្បាលក្រេះសម្រាប់រោងចក្រថ្មមាត្រដ្ឋានដោយចំពោះ NLGI-GC-LB)

Showing all 5 results