ប្រេងរំអិលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសាំង

ប្រេងរំអិល យូខន ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា យូខអេសស៊ីនបេស ជួយឲ្យប្រេងរំអិលម៉ាស៊ីនស៊ីនសាំងមានគុណសម្បត្តិការពារការប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីនសែន បានយ៉ាងល្អ និងសម្រាប់ឡានសាំងឬឡានហ្កាស LPG,NGV គួរប្រើប្រេងរំអិលម៉ាកAPI SN លេខ 5W-30, 10W-40, 20W-50 ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា យូខនស៊ីនបេស និងមានកាកសំណល់តិច គុណសម្បត្តិមាត្រដ្ឋានផ្សេងៗមានដូចជា

  • ជាមាត្រដ្ឋាន ISAC GF-5 ជួយក្នុងសន្សំសាំង កាត់បន្ថយការសឹករេចរឹល ព្រមទាំងបង្កើនអាយុកាលប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន
  • កាត់បន្ថយការខាប់របស់ប្រេងរំអិលដែលកើតពីប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីនសែនជួយការពារនិងបង្កើនអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងនិងជួយបង្កើនសម្ថភាពម៉ាស៊ីន
  • ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរអង្វែង ជួយកាត់បន្ថយប្រាក់កាសក្នុងការថែររក្សា
  • បង្កើនអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងរំអិល បង្កើនអាយុការប្រើប្រាស់តម្រងប្រេង និងបង្កើនចំនួនម៉ោងក្នុងការប្តូរប្រេងរំអិល ដែលសន្សំសំចៃការចំនាយក្នុងការថែរក្សា ម៉ាស៊ីននិងសន្សំពេលវេលាក្នុងការទទួលសេវាថែរក្សា

ម៉ាស៊ីនដែលប្រើហ្កាសឬប្រេង ត្រូវការប្រេងរំអិលដែលមានគុណសម្បតិ្តពិសេស ដែលមិនមាននៅក្នុងប្រេងរំអិលសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទូទៅ យូខន អ៊ិនហ្វីនីត ហ្លូលី ស៊ីនថេនិគ SAE 5W-30 ត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ម៉ាស៊ីនដែលប្រើហ្កាសនិងប្រេងសាំងដោយចំពោះ និងកាត់បន្ថយភាពខាប់ដែលបានពោលខាងលើ វាសាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនហ្កាសនិងសាំងតែប៉ន្នោះ

Showing all 3 results