ប្រេងប្រអប់លេខឧស្សាហកម្ម

ការជ្រើរើសប្រើប្រេងប្រអប់លេខដែលត្រឹមត្រូវអាចជួយឲ្យការធ្វើការរបស់ប្រអប់លេខបានយ៉ាងស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុតការប្រើប្រេងប្រអប់លេខមិនត្រឹមត្រូវឬគុណភាពទាបនឹងធ្វើឲ្យប្រអប់លេខសឹកញ័រមានលឺសម្លេងរំខានបាត់បង់កម្លាំងឬធ្វើឲ្យខូចខាតនៅចុងបញ្ចប់មានបច្ច័យជាច្រើនដែលគួរពិចារណាបញ្ហាដែលគួរពិចារណាមុននឹងជ្រើសរើសប្រេងប្រអប់លេខមកប្រើ

  • សីតុណ្ហភាពចាប់ផ្តើមក្តៅមុនពេលការធ្វើការរហូតដល់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតដែលប្រអប់លេខដំណើរការ
  • ប្រភេទរបស់ប្រអប់លេខដូចជា ស្ពឺចំនុចអ័ក្សត្រង់ ស្ពឺក្រោមប្រអប់លេខ ឬ ស្ពឺលើលេខ
  • គ្រឿងផ្សំបង្កើតប្រអប់លេខ

លក្ខណៈទំងន់ដែលធ្វើឈុតប្រអប់លេខ ដូចជាទំងន់ជាលក្ខណៈបន្តបន្ទាប់ ឬ ជាចង្វៈវិលជុំនៃការដំណើរការឬលក្ខណៈប៉ះ (Shock Load)

ដោយប្រេងប្រអប់លេខឧស្សាហកម្ម របស់យូខន ប្រើបច្ចេកវិទ្យា យូអែសស៊ីនបេស ជួយឲ្យប្រេងប្រអប់លេខឧស្សាហកម្ម មានគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការ ការពារប្រតិកម្មជាមួយអ៊ុកស៊ីសែន បានយ៉ាងល្អ និងមានគុណសម្បត្តិដូចតទៅ

  • ការពារការសឹករេចរឹលរបស់ឈុតប្រអប់លេខក្នុងពេលធ្មេញស្ពឺលេខប៉ះគ្នាទាំងតាមទិសដៅដេកនិងទិសដៅឈរហើយផ្នែកខាងក្រោមការប៉ះគ្នានាំឲ្យកើតការសឹកនិងខូចខាតប្រេងប្រអប់លេខដែលប្រើនឹងត្រូវមានកញ្រ្ចែងដែលរឹងមាំព្រមទាំងសម្រាប់កម្លាំងសង្កត់ដែលដំណើរការដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងកកិតនិងការពារការប៉ះគ្នា
  • បន្សាយកម្តៅប្រេងនៅក្នុងក្រឡទាំងអស់ដំណើរការដើម្បីរំអិលធ្មេញស្ពឹដំណើរការជាស្ពាននៅក្នុងការបន្សាយកម្តៅ
  • ការពារស្នឹមនិងលាងសម្អាតភាពកខ្វក់ចេញពីក្នុងប្រព័ន្ធប្រេងប្រអប់លេខជួយការពារស្នឹមដោយមានតួនាទីជាសំបកលោហៈដើម្បីការពារមិនឲ្យអាកាសធាតុនិងទឹកមានឱកាសប្រតិកម្មជាមួយលោហៈដូចគ្នាផងដែរវាការពារទឹកឬសារធាតុក្លែងក្លាយផ្សេងៗ

Showing all 1 result