យូខន ជាអ្នកផលិតនិងចែកចាយប្រេងរំអិលយូខនសម្រាប់រថយន្តនិងប្រេងរំអិលយូខនសម្រាប់

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ឧស្សាហកម្ម ដោយមានការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៏ មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះយូខន គឺ បច្ចេកវិទ្យា យូអេស ស៊ីនតែប៉ុន្នោះ ។ដែលផលិតប្រេងរំអិលបទដ្ឋានល្អប្រណីត ព្រមទាំងប្រេងរំអិលផ្សេងៗ របស់យូខន ដើម្បីថែរក្សាម៉ាស៊ីន គ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្មសម្រាប់អតិថិជន ដោយយូខនផ្តោតលើផលិតផលដែលមានច្រើនប្រភេទជាពិសេសប្រេងរំអិលចំរាញ់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ដើម្បីការពារ និងបង្កើនអាយុនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត ។

น้ำมันเครื่อง ยูคอนបច្ចេកវិទ្យា យូអេស ស៊ីន ជាការរួមបញ្ជូលគ្នានូវប្រេងបរិសុទ្ធមូលដ្ឋានជាមួយសារធាតុបង្កើនគុណភាពពិសេសដើម្បីឆ្នៃប្រឌិតផលិតផលឲ្យមានមាត្រដ្ឋានស្មើនិងប្រេងរំអិលរូបមន្តចំរាញ់និងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅក្នុងការថែរក្សាគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាត់បន្ថយការសឹករេចរឹល កាត់បន្ថយការស្ទះតម្រង ជួយឲ្យភាពខាប់ស្ថិតស្ថេរ និងបង្កើនអាយុនៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រេង

ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានពីបច្ចេកវិទ្យា យូអេស ស៊ីន បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រេងរំអិលមូលដ្ឋានម៉ូដចាស់
1. វាធន់ជាមួយកំដៅបានល្អជាង អាយុការប្រើប្រាស់យូរជាង
2. ហូរបានល្អនៅសីតុណ្ហភាពទាប
3. សាយភាយបានល្អ ប្រេងមិនធ្វើឲ្យកកឬស្ទះ
4. មានរំហើរតិច អត្រាការស៊ីប្រេងតិច
5. ភាពសុទ្ធខ្ពស់ ប្រសិទ្ធិភាពរំអិលល្អជាង